วันพุธ, 17 เมษายน 2024

ทำเนียบรุ่น

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่ @KRU)

ทำเนียบรุ่น

ทำเนียบรุ่น-โครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม
ทำเนียบรุ่น

ทำเนียบรุ่น-โครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม
ทำเนียบรุ่น

ทำเนียบรุ่น-โครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นพิเศษ

ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม