วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
ข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครรุ่นที่ 3

✅ รายชื่อผู้สมัคร

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น [แบ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 30 คน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 30 คน]
  • คณะทำงาน/ผู้จัด พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามลำดับของการสมัคร
  • คณะทำงาน/ผู้จัด จะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อลำดับสำรองไว้ กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับ
  • ข้อมูลอัปเดตภายใน 15 นาที หลังจากผู้สมัครทำการลงทะเบียนสำเร็จ
  • ขยายตารางข้อมูล >> คลิก

✅ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โปรดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
  • วิธีการยืนยันสิทธิ์ ให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567