วันพุธ, 17 เมษายน 2024

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม
eserviceข้อมูลโครงการ

กำหนดการโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

กำหนดการโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครรุ่นที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร, ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม