วันพุธ, 17 เมษายน 2024

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถานที่ติดต่อ : 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเมืองกาญจนบุรี 71190
หมายเลขโทรศัพท์ : 034-534-030, 034-534-059-60 ต่อ 211