วันพุธ, 17 เมษายน 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดย: ภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย (ภน.)

ภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย (ภน.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถานที่ติดต่อ : 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-579-1370-9 ต่อ 304, 320