วันพุธ, 17 เมษายน 2024

ติดต่อเรา

แจ้งปัญหา ขอรับความช่วยเหลือ หรือสอบถามเรื่องอื่นๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 034-534 030 (ภายในกด 211)
อีเมล : research@kru.ac.th
เว็บไซต์ | เฟสบุคเพจ | ไลน์โอเพนแชท