วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024

รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

สรุปผลการฝึกอบรม -ลูกไก่รุ่น2

สรุปผลการฝึกอบรมโดยแสดงจำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการฝึกอบรม และผู่ที่ได้รับวุฒิบัตร

อ่านเพิ่มเติม
รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้ส่งผลตรวจ ATK

ผู้เข้าอบรมต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และอัพโหลดรูปถ่ายผลการตรวจส่งเข้าระบบ

อ่านเพิ่มเติม
รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้สมัคร – ลูกไก่รุ่น2

แสดงรายชื่อของผู้สมัครที่ทำการลงทะเบียนในระบบออนไลน์สำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม