วันพุธ, 17 เมษายน 2024
รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้ส่งผลตรวจ ATK

ผู้เข้าอบรมทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) วันที่ 5 มิถุนายน 2565 และ(2) วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และอัพโหลดรูปถ่ายผลการตรวจส่งเข้า [ระบบ]

⏩ รายชื่อผู้ส่งผลตรวจ ATK วันที่ 5 มิถุนายน 2565

  • ขยายตาราง >> คลิก
  • #N/A ยังมิได้นำส่งผลตรวจผ่านระบบ ให้ทำการตรวจ ATK ณ จุดคัดกรอง

⏩ รายชื่อผู้ส่งผลตรวจ ATK วันที่ 8 มิถุนายน 2565

  • ขยายตาราง >> คลิก
  • #N/A ยังมิได้นำส่งผลตรวจผ่านระบบ ให้ทำการตรวจ ATK ณ จุดคัดกรอง