วันพุธ, 17 เมษายน 2024

⏩ รายชื่อผู้สมัคร

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น [แบ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 20 คน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 30 คน]
  • คณะทำงาน/ผู้จัด พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามลำดับของการสมัคร
  • คณะทำงาน/ผู้จัด จะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อลำดับสำรองไว้ กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับ
  • ข้อมูลอัปเดตภายใน 15 นาที หลังจากผู้สมัครทำการลงทะเบียนสำเร็จ
  • ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น.
  • ขยายตารางรายชื่อ >> คลิก