วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024

ATK

รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้ส่งผลตรวจ ATK

ผู้เข้าอบรมต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และอัพโหลดรูปถ่ายผลการตรวจส่งเข้าระบบ

อ่านเพิ่มเติม