วันพุธ, 17 เมษายน 2024
Full Width

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ

  • ช่วงเวลาจัดการอบรม : มิถุนายน 2567 จำนวน 5 วัน
  • รูปแบบและสถานที่จัดการจัดอบรม : รูปแบบ OnSite ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  • จำนวนที่เปิดรับ : เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นไปตามที่ วช.กำหนด
  • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่มีค่าลงทะเบียน สำหรับงบประมาณในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  • วิธีการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม : เร็วๆ นี้