วันพุธ, 17 เมษายน 2024
What’s NEW

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ

  • ช่วงเวลาจัดการอบรม : 3 – 7 มิถุนายน 2567 จำนวน 5 วัน
  • รูปแบบและสถานที่จัดการจัดอบรม : รูปแบบ OnSite ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  • จำนวนที่เปิดรับ : เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นไปตามที่ วช.กำหนด
  • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่มีค่าลงทะเบียน สำหรับงบประมาณในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  • วิธีการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม : เร็วๆ นี้
  • (ร่าง) ปฏิทินการจัดโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
ที่วันที่จัดโครงการชื่อโครงการเครือข่าย (ผู้จัด)สถานที่จัด
1เมษายน (20 - 24)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3ม.มหาสารคามจ.มหาสารคาม
229 เม.ย. - 3 พ.ค.สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4มรภ.นครสวรรค์จ.นครสวรรค์
329 เม.ย. - 3 พ.ค. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4ม.วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
4พฤษภาคม (13 - 17) สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5วิทยาลัยชุมชนระนองวิทยาลัยชุมชนระนอง จ.ระนอง
5พฤษภาคม (6 - 10)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5มทร.อีสานโรงแรม ฟอร์จูน โคราช จ.นครราชสีมา
6พฤษภาคม (27 - 31)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11ม.อุบลราชธานีโรงแรมยูเพลส ม.อุบลราชธานี
7มิถุนายน (3 - 7)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3มรภ.กาญจนบุรีจ.กาญจนบุรี
8มิถุนายน (24 - 28)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กรุงเทพฯ
9กรกฎาคม (1 - 5)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4ม.นครพนม โรงแรมฟอร์จูน ริเวิอร์วิว จ.นครพนม
10กรกฎาคม (8 - 12)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4มศว.กรุงเทพฯ
11กรกฎาคม (8 - 12)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5มรภ.เชียงใหม่มรภ.เชียงใหม่
12กรกฎาคม (15 - 19)สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 15มจร.มจร. (นครสวรรค์)