วันพุธ, 17 เมษายน 2024

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครรุ่นที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร, ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม
รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้ส่งผลตรวจ ATK

ผู้เข้าอบรมต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และอัพโหลดรูปถ่ายผลการตรวจส่งเข้าระบบ

อ่านเพิ่มเติม
รุ่นก่อนหน้า-ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้สมัคร – ลูกไก่รุ่น2

แสดงรายชื่อของผู้สมัครที่ทำการลงทะเบียนในระบบออนไลน์สำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม