วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024
เตรียมความพร้อม

การส่งผลตรวจ ATK

⏩ หมายเหตุ

✅ ให้ผู้เข้าอบรมทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) วันที่ 5 มิถุนายน 2565 และ(2) วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และอัพโหลดรูปถ่ายผลการตรวจส่งเข้าระบบ