วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024

เตรียมความพร้อม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลระยะที่ 2

เตรียมความพร้อม

ยืนยันการเข้าอบรม

แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม
เตรียมความพร้อม

การส่งผลตรวจ ATK

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 5 และ 8 มิถุนายน 2565 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และอัพโหลดรูปถ่ายผลการตรวจส่งเข้าระบบ

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม

ข้อปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม

เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ขอให้เตรียมความพร้อมและดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ [💬]

อ่านเพิ่มเติม