วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2024

ประชาสัมพันธ์

banner slide on front page

ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 50 ปี ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น…[💬]

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล และ 2)ลงทะเบียนในระบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครและเกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

คณะทำงาน(ผู้จัด) และ วช. ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและประกาศผลการพิจารณาบนหน้าเว็บไซต์…[💬]

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม

ข้อปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม

เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ขอให้เตรียมความพร้อมและดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ [💬]

อ่านเพิ่มเติม